Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

211

Dommel af te voeren, waardoor de verdere plannen ook niet volgens de voorstellen uitgevoerd kunnen worden, maar eerst moeten worden omgewerkt.

2. Aan een profielsverruiming van de Dommel en de zijriviertjes boven Eindhoven zal men niet ontkomen door het maken van een afleiding nabij die stad. Zelfs al kon men het water daar spoorloos uit de Dommel doen verdwijnen, dan nog zouden de waterstanden bov n de af eiding maar over betrekkelijk korten afstand verlaagd worden. Toch vermeldt Ir. Bongaerts hiervan niets.

3. Daar het zeker voor een klein gedeelte van het stroomgebied van de Dommel niet opgaat, dat het waterbezwaar in max. op 5 m.M. berekend kan worden, doordat niet overal tegelijk zware regens vallen, moet voor het gebied boven Eindhoven een grooter waterbezwaar aangenomen worden, en zal dit zeker welop8m.M. moeten worden gesteld1).

4. Ook de verwaarloozing der hoeveelheden vloeiwater is niet juist. Wel zal het eenigen tijd duren, voordat na een langdurige regenperiode de maximum hoeveelheid water de rivier bereikt maar voor de waterstanden weer gedaald zijn, kan men reeds weder aan het bevloeien zijn. Er zijn geen voorschriften, dat men tijdens regen niet bevloeien mag, en daarom is het niet uitgesloten, dat het ook gebeuren zal. Werd alleen bevloeid voor de watervoorziening, dan zou bevloeiing tijdens regen doelloos zijn. Maar men bevloeit in den winter en het voorjaar voornamelijk om de bemestende werking van het vloeiwater en natuurlijk komt deze ook tijdens regen wel tot uiting, zij het dan mogelijk ook iets minder.

5. Ir. Bongaerts heeft een zoo groote afleiding bij Boxtel voorgesteld om een wijziging van het Drongelensche kanaal te voorkomen. Maar bij slot van rekening zijn de plannen nu toch zoo, dat dit laatste, op 15 M3 na, al het water van het Stroomgebied van de Dommel, vermeerderd met dat van de Leij en de Aa moet afvoeren, zij het dan ook niet van het begin van het kanaal maar van een punt 600 M. beneden de Isabellakazerne (nabij 's-Hertogenbosch), af. Door het eerste deel van het kanaal voor een dergelijken waterafvoer geschikt te maken, zal men zeker veel kosten en heel wat tegenslagen kunnen voorkomen. Thans blijkt het kanaal reeds geheel onvoldoende te zijn. Hoeveel te meer zal

*) Zie ook bldz. 193—196.

Sluiten