Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

217

zijn plannen daarvoor voldoende zijn. Immers hij deelt op blz. 16 van zijn rapport mede, dat overstroomingen in de zomermaanden belangrijk zullen verminderd worden en op blz. 18, dat de verbetering de overstroomingen in groote mate zal verminderen en de oeverlanden in de zomermaanden vrijwel droog zal houden1).

Dit is toch zeker een zeer onbevredigende opzet der plannen. Over de plannen zelf is het volgende mede te deelen:

Het tot stand komen van het afleidingskanaal van Eindhoven naar het Wilhelminakanaal wordt als vaststaande aangenomen.

Dit is echter nog in geenen deele beslist. Immers thans worden door de gemeente Eindhoven plannen overwogen tot het verbeteren van het Eindhovensche kanaal. Indien tot dit laatste wordt overgegaan, zal Eindhoven zeker geen bijdrage geven om het voorgestelde afwateringskanaal tevens in te richten tot scheepvaartkanaal.

De voorstellen omvatten de verbetering van de geheele rivier van 's-Hertogenbosch tot de Belgische grens en bovendien een verbetering van alle zijriviertjes. De Jonge stelt — zooals ook Zeer natuurlijk is — voor, de werken van beneden af te beginnen.

Een niet onbelangrijk punt in zijn plannen is de opheffing van de stuw onder de Vughterbrug bij 's-Hertogenbosch. Daar deze stuw noodig is voor de tegenwoordige wijze van waterverversching van 's-Hertogenbosch, is hiervoor een andere regeling aangegeven en wel door middel van water uit de Zuid-Willemsvaart, dat daarvoor boven sluis I afgetapt en daarna naar „De Groote Hekel'' gevoerd zal worden. Het wordt mogelijk geacht de hoeveelheid water, noodig voor een behoorlijke waterverversching van 's-Hertogenbosch, d.i. 2 M8. per sec, uit de Zuid-Willemsvaart af te tappen, daar het water, dat bij Stipdonk en bij Beek uit de Aa op de Zuid-Willemsvaart wordt gebracht, toch boven sluis I afgetapt moet worden.

Zeker moet hier de vraag gesteld worden, of het niet tot een veel economischer oplossing zou leiden, indien het kanaal, behoorende bij de Aawerken 2), voor het aftappen van het water, dat uit de Aa op de Zuid-Willemsvaart gebracht zal worden, in plaats van rechts, links daarvan werd gemaakt, zoodat geen twee afzonderlijke werken noodig zouden zijn om water af te

*) Rapport De Jonge, alsv. bldz. 16 en 18. *) Zie bldz. 234.

Sluiten