Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

257

INGENIEURSBUREAU BONGAERTS: Afwatering der Provincie Noord-Brabant. Voorloopig Rapport 1920.

INGENIEURSBUREAU BONGAERTS: Verbetering der Afwatering van de rivieren de Dommel en de Aa. Nader Rapport 1920.

INGENIEURSBUREAU BONGAERTS: Afwatering en Kanalisatie van de Peel. Nader Rapport 1921.

INGENIEURSBUREAU VOORH. J. v. HASSELT EN DE KONDMG: Rapport betreffende de waterlossing in het Waterschap „de Maaskant". 1926.

INSPECTEURS VAN DEN WATERSTAAT: Rapport van 18 Jan. 1850.

INSPECTEURS VAN DEN WATERSTAAT: Rapport naar aanleiding van een beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 27 Maart 1861. No. 123. 's Gravenhage 1861.

INSPECTEURS VAN DEN WATERSTAAT: Rapport van 1864.

INSPECTEURS VAN DEN WATERSTAAT: Vervolg op rapport van 1864.

JONGE DE, M.: Rapport Verbetering der afwatering van de rivier de Dommel, 1926.

KRAIJENHOFF, BARON C.R.F.: Proeve van een ontwerp tot scheiding der rivieren, de Whaal en de Boven-Maas en het doen afloopen dezer laatste over haar oude bedding op het Bergsche veld. Nijmegen 1823.

KEURENAER, A.: Rapport betrekkelijk de verbetering der afwatering van landerijen, gelegen beoosten de Broekley en de Bossche Sloot. ^s-Hertogenbosch 1886.

KONBMKLIJK NED. INSTITUUT VAN INGENIEURS. Gedenkboek 1847-1895.

KONIJNENBURG VAN, E.: Scheiding van Maas en Waal, 's-Gravenhage 1905.

KRANENBURG, MR. R.: Het Nederlandsche Staatsrecht. Haarlem 1925.

LEEMANS, W.: Sluiting der Overlaten in Noord-Brabant. 's-Hertogenbosch 1869.

LONKHUYZEN VAN, J. P.: De houtteelt in Nederland.

LUIJTJES, E. C.t Ontwerp om de steeds toenemende ongelukken bij ijskarring op de bovenrivieren zoo niet geheel te voorkomen, althans grootendeels te verminderen. Dordrecht 1821.

MORTEL VAN DE, J.: Een en ander over de Beersche Maas, Boxmeer.

MORTEL VAN DE, MR. J. B. H.: Overzicht van den gebrekkigen staat der water lossing van de Maaspolders en van de landen in de omstreken van 's-Hertogenbosch. 's-Hertogenbosch 1848.

MORTEL VAN DE, MR. J. B. H.: Nadere beschouwingen over de noodzakelijkheid tot den aanleg van een kanaal van uitwatering naar de Oude Maas, in Noord-Brabant. 's-Hertogenbosch 1849.

MEMORIE OVER DEN HARENSCHEN ZEEGDIJK, BEKEND ONDER DEN NAAM VAN GROENENDIJK, IN NOORDBRABANT. Nijmegen 1851.

NIERSTRASZ: Verslag aan de commissie uit de besturen en ingelanden

Sluiten