Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUDSOPGAVE.

Bladzijde*

Voorwoord. Inleiding.

HOOFDSTUK I 1

a. Beschrijving der Landstreek 1

b. Grondsoorten 5

c. Hoogteligging 9

d. Het grondgebruik 9

HOOFDSTUK II. De toestand tot 1795 13

A. De Maas en het Polderland 14

B, De kleine rivieren 34

a. De Dommel 34

b. De Aa 31

c. De Leij 42

d. De Raam 43

e. De Oeffeltsche beek 46

ƒ. De Grift 47

g. De St. Jansbeek 48

h. De Vierlingsbeek 48

HOOFDSTUK III. De toestand na 1795 48

I. 1795-1813 . . i# 49

II. 1813-heden 51

A. De Maas en het Polderland 51

a. De Maas 51

b. Het Polderland 116

B. De kleine rivieren 145

a. De Dommel , . . . . 145

b. De Aa 221

c. De Leij 239

d. De Raam 244

«. De Oeffeltsche beek 251

ƒ. De Grift 253

g. De St. Jansbeek 253

h. De Vierlingsbeek 254

Slotwoord 254

Geraadpleegde Literatuur 255

Inhoudsopgave 260

Bijlage I. Overzicht Watermolens

Bijlage II. Overzichtskaart van Oost-Noord-Brabant Bijlage III. De Maas en de dijken en overlaten . . .

Sluiten