Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

154

ZELFBEZINNING EN WERELDBEELD

geworden? Welke relatie is een „duurzaam" verband? Vormt niet het Ik telkens en telkens andere verbanden met telkens andere dingen, wordt het niet voortdurend doordrongen, doorkruist, doorleefd door ontelbare andere levens, die het nu eens als vluchtige, dra weer los gelaten gewaarwordingen in zich opneemt, dan als onuitwischbare herinnering vasthoudt of zelfs als aangeboren idee erfelijk fixeert? Is het Ik, dat zelfvergeten verzonken is in de beschouwing van objekten, wel hetzelfde verband als wanneer het wereldvergeten slechts tot zichzelf inkeert? En blijft het zichzelf wel wanneer in zijn verband series van processen door veelvuldige herhaling zich fixeeren tot een onderverband dat, afzonderlijk in het aandachtsveld tredend, aan het Ik zich voordoet als Dubbelik? Voelt de veelbewogen geest van den denker, wien niets menschelijks vreemd is, zich eigenlijk wel ooit éen oogenblik een standvastig Zijn? Noch enkelvoudig, noch dubbel is hem het Ik, hem die door legioenen van demonen wordt bezield of bezeten, in wiens wezen van oogenblik tot oogenblik een ander heelal verschijnt. Waarlijk, de waarheid van Herakleitos' ,,panta rei, alles stroomt, ervaart hij wel het diepst door in den stroom van het eigen leven af te dalen. „Könnte der Mensch sich nur gewonnen, in dem Wort, womit er seit mehr als tausend Jahren spielt, dass er in Gott lebt und webt und ist, mehr als ein Wort zu sehen"

Sluiten