Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEDELIJKE EN REDELIJKE WERELDORDE

de leer der Reïncarnatie — en reeds de Vedantafilosofie geeft haar — die het de zondige ziel mogelijk maakt zich in een volgend leven weer te reinigen en ook overigens de eenmaal begonnen ontwikkeling, die toch bezwaarlijk in het kortstondig menschelijk bestaan voltooid kon worden, voort te zétten. Een leer die, hoe troostrijk ook voor den zondaar, toch anderzijds afschrikwekkend is voor den doordenker en die daarom verbonden moet worden — en ook verbonden wordt — aan een eindelijke volkomen reiniging en rust in Nirwana. Het harder karakter der Christenjoden daarentegen voelt aan een Reïncarnatie geen behoefte, gelijk het ook grover hemelvreugden als loon, en a f schuwlijker martelingen als straf noodig heeft om zijn ruwer dierlijkheid te temperen. Plato alweder bewijst op zijn kinderlijk naïeve manier haar waarheid en fantaseert zoo goed als elk godsdienstprediker over het leven na den dood, het verblijf der zielen etc. Ook hij schept in die „ware aarde", waar alles glanst in prachtige, onbesmette kleuren, waar geen ziekte heerscht noch iets leelijks of onreins gevonden wordt, zijn hemel. Ook hij schept in de duistere onderwereld met haar verschrikkelijke stroomen zijn hel. En ook hij kent de demonen die de gestorvenen al naar hun verdienste hierheen of ginder geleiden. Maar noch in zijn kosmologie, noch in zijn demonologie verdiept hij zich te veel en vooral, hij tracht die bizarre verzinsels —

214

Sluiten