Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEpELIJKE EN REDELIJKE WERELDORDE

ONTOEREIKENDHEID VAN HET CHRISTENDOM.

Door alle eeuwen heen hebben — zelfs in de vorige eeuw Saint-Simon, zelfs in deze eeuw Tolstoï — tal van mannen den terugkeer tot het „ware" Christendom, tot de „zuivere leer" van Jezus, gepredikt. En dit is psychologisch begrijpelijk genoeg. Want ten eerste lijkt, en is, een duizenden jaren oude leer in menig opzicht verbasterd en vervalscht, en ten tweede vertoont iedere felbewogen tijd punten van overeenkomst met de periode waarin het Christendom ontstond, toestanden die de geesten tot gelijksoortige gevoelens en verlangens noopen.

Zoo thans. De hedendaagsche wereld kent waarlijk niet minder afgoden dan toen werden vereerd en bespot; en als toen waant elk der overvele sekten de ware waarheid te weten. Als toen woekert een zinnelijk materialisme van deels verfijnde en vérweekelijkte dekadenten, deels grover, bruut-baatZuchtige, maar gezonder krachtmenschen, naast een spiritualisme — in den grond niet minder zinnelijk — van deels dweepzuchtige, overprikkelde en eveneens dekadente warhoofden, deels stil-contemplatieve, wereldmoede therapeuten. Waanwijze, hyper-verstandelijke wetenschap eenerzijds; skepsis, absurde schijn-mystiek, sterrenwichelarij en zelfs zwarte magie anderzijds, zoo nu als toen. Een

220

Sluiten