Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INVLOED VAN HET CHRISTENDOM OP DE MORAAI

enkelen dag hun rijke pronkgewaden afgelegd, om barvoets en gehuld in gescheurde pijen, waardig den bruidegom van vrouwe Armoede, ter ootmoedige bedevaart naar zijn graf te tijgen.

De vereering die de massa der eenvoudigen den heilige toedraagt, berust in de eerste plaats op aanhankelijke dankbaarheid voor de weldaden die hij, wel zeer in tegenstelling met de gevreesde machtigen der aarde, uit blijkbaar oprechte en zuivere liefde bewijst. Maar zeker voor een niet gering deel ook op dienzelfden onheimelijk-suggestieven invloed, in oertijden uitgeoefend door den hokuspokus van toovenaars en medicijnmannen, die ongetwijfeld ook meer schuw-bevreesd werden bewonderd en gehoorzaamd dan in hun vaak zonderlingen wandel nagevolgd. „Das Christen turn verblieb den ganzen Mittelalter hindurch im Wesentlichen ein roher Polytheismus wunderwirkenden Heiliger unter der Herrschaft priesterlicher Zauberer", zegt Müller Lyer. 1)

Deze suggestieve invloed van zieken en krankenvan-zin heeft overigens goeden grond. Want de gezonde was veelal een bruut, die zoo min mogelijk denkend voort-vegeteerde, de geesteskranke, met zijn fijner waarneming en dieper voorvoeling van het onbekende, was dan verreweg zijn meerdere. Maar thans, nu ook de gezonde geest evenzeer een zoeker is, doch een rustiger en beter geruste, werd hij in t algemeen de meerdere van den zieken dwaalgeest,

*) Die Familie, pg. 179.

247

Sluiten