Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEDELIJKE EN REDELIJKE WERELDORDE

Khan.... de Albigenzen.... De Magna Charta. Wereldlijke en geestelijke vorsten wedijveren in praal en pracht, in vertoon van macht en heerlijkheid. Maar Franciscus van Assisi predikt de armoede als de ware navolging van Christus en dicht in het barbaarsch tumult zijn lieflijk Zonnelied.

En het leven gaat voort, de eeuwen door. Paus en Keizer strijden verbitterder dan ooit. Jeanne d'Arc sterft op den brandstapel, Constantinopel valt. Amerika wordt ontdekt. De Hervorming. De Inquisitie. De dertigjarige oorlog. Moord, brand, verraad, pest en ellende zonder einde. Maar de wijze Erasmus glimlacht om al die zotheid en de vrome Comenius schrijft zijn „Doolhof der Wereld" en wijst den moeden pelgrim den eenigen weg naar het „Paradijs des Harten".

En weer gaan eeuwen voorbij. Oorlogen, geweldiger en bloediger dan ooit, revoluties overal. Ten laatste de allergrootste, geweldigste, bloedigste wereldkrijg. En de vreeselijkste revolutie. Een chaos van helsche krachten en waanzinnig tumult... hetzelfde beestachtige bachanaal, dezelfde orgie van wreedheid en gemeenheid in de eeuwige worsteling om macht, roem en rijkdom.... hetzelfde schouwtooneel der verdeelde wereld.

Maar waar zijn thans de profeten die tegenover het macht-beluste massa-beest en zijn tierenden waanzin de nederige wijsheid hooghouden van wie den stillen weg schrijden, voerend tot het Al-Eene ?

276

Sluiten