Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

308 INDIVIDUALISME EN SOCIALE PSYCHOSYNTHESE

van het menschheids-lichaam, de maatschappij en dat die maatschappij zich dus evengoed naar dien hoogsten wereldwil behoort te richten als de individu. Eerst wanneer deze psychische wedergeboorte van het sociale bewustzijn heeft plaats gehad, kan er sprake zijn van een ekonomische revolutie die waarachtige duurzame waarde heeft; zoolang de ziel der maatschappij niet tot eenheid is gekomen, zal iedere katastrofische politiek-ekonomische hervorming ontoereikend, zoo niet zinloos en schadelijk zijn. Zie Rusland, met zijn schijn-kollektivisme, dat niets anders blijkt te zijn dan massa-verdwazing, onder de suggestie en vooral onder de tyrannie van eenige door hun dogma's, en vooral hun driften, bezeten.... individuen.

Ik wil hiermede allerminst zeggen dat de ekonomie — thans nog klaarblijkelijk in het centrum der aandacht van het intellekt — door den zichzelf zoekenden geest zou moeten worden verwaarloosd. Integendeel, inzoover geestelijk georiënteerde individuen, hoe dan ook, deel nemen aan het economische leven, zullen zij natuurlijk naar vermogen alle ekonomische en politieke hervormingen trachten te bevorderen die, al is het maar ten deele, beantwoorden aan hun zedelijke idealen, in laatste instantie aan de menschelijke broederschaps-gedachte. Zij zullen streven naar alle maatregelen die de thans verzakelijkte ekonomie weer min of meer kunnen vermenschelijken, naar al wat min of meer het schro-

308

Sluiten