Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112 INDIVIDUALISME EN SOCIALE PSYCHOSYNTHESE

>f gesuggereerde, maar zelf doorvoelde, zedelijke vaarhedén?

Het lijkt een droombeeld. Maar men bedenke dat le geest eeuwig is en geen haast heeft. En ten tweede lat een zeer groot deel der geestelijk georiënteerde nenschen, ondanks hun betrekkelijke geïsoleerdleid, reeds ieder op hun wijze bezig zijn met den rpbouw van het toekomstig maatschappelijk bevustzijn. Wat nu in eenzaamheid door hen wordt loordacht als machtelooze droom, zal of kan in de oekomst richtinggevende inhoud zijn der sociale )syche. En ten derde overwege men dat juist in den aatsten tijd aan alle kanten, op ieder gebied, een treven merkbaar wordt om zich van oude, te enge radities te bevrijden, zich boven den eigen groeps>f kliekgeest te verheffen en zich deel te voelen van vijder verbanden, mee te werken tot omvangrijker loeleinden dan tot dusver. Bij de warrelende vercheidenheid der heerschende richtingen, leuzen, logma's, lijkt het wel alsof het fundamenteele besef Ier geestelijke eenheid geheel en al is overwoekerd n verstikt door de zielige verschillen welke partijen, ekten en klieken eischen; maar in werkelijkheid eeft het eenheidsbesef wel degelijk en manifesteert iet zich allerwegen.

Men zoekt naar een algemeene religie, die onlanks, of juist dóór de algemeenheid van haar beginsel, tenslotte elks bijzondere gemoedsbehoefte het >est kan bevredigen.

312

Sluiten