Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOLLEKTIEVE CONCENTRATIE

321

vaarden als probleem en behooren te onderzoeken met alle middelen die daartoe door eerlijke lieden, geleerd of leek, worden aan de hand gedaan. De wetenschappelijke werkers van den Bond zullen allen beroepstrots aan kant hebben te zetten, hun allereerste beginsel zal moeten zijn Spinoza's eisch: alle vooroordeelen afleggen. Ofschoon deze eisch geldt voor ieder waarlijk wetenschappelijk onderzoek, wijs ik er hier nog eens nadrukkelijk op, omdat juist de sociologie en de psychologie wetenschappen zijn, meer dan andere onderhevig aan vooroordeel, en in de hoogste mate afhankelijk van de opvoeding en de ekonomische omstandigheden van hun beoefenaars. En onder de studie-objecten van den Bond zullen vermoedelijk juist die wetenschappen van het gróótste belang blijken te zijn, die door de akademische sociologen en psychologen in het algemeen met een zekere minachting worden bejegend en verwaarloosd. Ik denk hier b.v. aan de „organische sociologie", aan de psycho-analytischè ontginning van het archaïsche denken, van de kollektieve onderbewustheid, en tenslotte aan de z.g. occulte verschijnselen, die tengevolge van een volkomen onwetenschappelijke verwaarloozing van de zijde der officieele wetenschap, veelal leiden tot weinig meer dan een kritiekloos gefantaseer.

Wie zullen lid zijn van den Bond en hoe zal hij zijn arbeid organiseeren ? Leden zouden m. i. allen kunnen zijn die tot het besef zijn gekomen dat de

Tot bet Al-Eene 31

Sluiten