Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHRISTENDOM EN UNIVERSEELE RELIGIE

63

kunnen slechts dwazelijk eraan denken ze zonder meer wederom te voorschijn te roepen. Ook wij wortelen diep in ons milieu, dat nu eenmaal een ander is dan die van de klassieke vormen der mystiek; zijn niet de laatste eeuwen onder de geestelijk heftigst bewogene? Toch is mystiek, ook in haar historische gestalten, van universeele religie de naaste geestverwant.

En met deze heeft zij te doorloopen den langen heilsweg: van het bijzondere, toevallige tot het noodzakelijke en al-omvattende. Het oogenblik komt, dat in haren weg naar boven ook de woorden universeel en religie te alledaagsch worden en nog te toevallig en bijzonder klinken. Genaderd wordt de hoogte, waar woorden toereikend zijn noch noodig, wijl ook zonder deze alles wat hier verstaan wordt is van een uiterste klaarheid. Hiernaar is echter enkel heen te wijzen.

Sluiten