Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X

INHOUD

Bladz.

HOOFDSTUK VIII

Subsidies en garanties van dividend, renten en aflossingen 288 Algemeene opmerkingen. Vormen van steun. Jaarlij ksche subsidies. Eeuwigdurende subsidies. Bijdragen stichtingskosten. Dividend-garanties. Garantie rente en aflossing.

HOOFDSTUK IX

De controle op de gemeentefinanciên 301

Nut van controle. Wettelijke bepalingen. Toepassing ervan in de practijk. Wijze van kasopneming. Contröle-inttituut gemeente-financiën. Leiding van het controlebureau. Taak van het controlebureau.

Bijlagen:

I. Verordening op het beheer van takken van dienst, aangewezen ingevolge art. 252, eerste lid, der gemeentewet 315

II. Tarieven voor levering van electriciteit door een electriciteitsbedrijf 322

III. Verordening op het beheer van een grondbedrijf 327 Alphabetisch register 333

288

Sluiten