Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72

GEMEENTEBEGROOTING EN BEGROOTINGEN TAKKEN VAN DIENST

Het streven van enkelen, om ook voor de begrootingen van takken van dienst algemeene modellen vast te stellen, met het doel om bijv. een vergelijking van gelijksoortige bedrijven van verschillende gemeenten mogelijk te maken, kunnen wij niet toejuichen. Nu voor de takken van dienst feitelijk een boekhouding moet worden gevoerd naar de dubbele methode, een methode, die door haar rijkdom aan vormen zich zeer gemakkelijk kan aanpassen aan de speciale behoeften van eiken tak van dienst, moet ook de begrooting zich aan die boekhouding kunnen aansluiten. Uniformiteit m de modellen der begrootingen zou tot gevolg hebben, dat ook de boekhouding in het keurslijf daarvan zou moeten worden geregen en voor een goed beheer is het juist noodig, dat de boekhouding zich steeds onmiddellijk kan aanpassen aan de zich telkens wijzigende behoeften.

Sluiten