Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GELDLEENINGEN DER GEMEENTE

111

onderscheiding vaak uit het oog wordt verloren. Immers van twee gemeenten, die overigens op één lijn zijn te stellen, staat, om een voorbeeld te noemen, de eene gemeente, die een schuld heeft van 20 millioen gulden, waarvan 18 millioen gulden is belegd in winstgevende bedrijven, er heel wat gunstiger voor, dan de andere gemeente, die een schuld heeft van 15 millioen gulden, waarvan slechts 5 millioen gulden is aangegaan voor direct productieve uitgaven.

Ten slotte vermelden wij nog, dat ook de gemeente-obligatiën voor de toepassing der wet van 29 December 1933, S. 780, tot heffing van een couponbelasting, als effecten worden aangemerkt, zoodat de gemeente van de bedragen der betaalbaar gestelde obligatierente aan het rijk couponbelasting (2 %) verschuldigd is. De gemeente heeft echter de bevoegdheid, om bij de uitbetaling van de opbrengst der coupons aan de daarop rechthebbenden de belasting af te houden.

Van deze bevoegdheid maken de meeste gemeenten gebruik.

Couponbelasting.

Sluiten