Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKHOUDING EN FINANCIEELE EINDREKENINGEN

267

voorraad op ultimo 1934 (ƒ 1000,—) wordt gebracht op den dienst van 1935 ten laste van den post „Aankoop van magazijngoederen". De dienst van 1935 neemt daardoor als het ware den voorraad, waarmee hij begon, van zijn voorganger over.

Een bedrag, gelijk aan het totaal der afgegeven administratieve mandaten, wordt vervolgens geboekt in ontvang van den dienst van 1934 op een speciaal daarvoor bestemden post, welken men zou kunnen noemen: „Terugontvangst van de kosten van aankoop van magazijngoederen". Deze post is dus de contrapost van het volgnummer „Aankoop van magazijngoederen". Beide posten wijzen, na afwikkeling der administratieve mandaten, hetzelfde totaalbedrag aan; zij oefenen op het saldo der gemeenterekening dus terecht geen invloed uit. De volgende opzet moge dit verduidelijken:

1934

Ontvang Uitgaaf Terugbetaling der kosten maga- Aankoop magazijngoederen: zijngoederen: Mandaten leveranciers. ƒ 7000,—

Verbruik ƒ 6000,— ... .. ==

Overdracht voorraad . „ 1000,—^ Verbruiksposten:

ƒ 7000, Onderhoud gebouw

raadhuis .....ƒ 500,— Onderhoud meubelen

raadhuis „ 100,—

Onderhoud huizen . . „ 600,—

Enz „4800,—

ƒ 6000 —

1935

Aankoop magazijngoederen. Overneming voorraad . ƒ 1000,—

Door een en ander bereikt men, dat elk hoofdstuk der begrooting de kosten draagt van de magazijngoederen, welke ten bate daarvan zijn verwerkt, en dat een nauwkeurige verdeeling over de verschil-1 lende posten — niet steunende op ramingen, doch op feiten —I wordt verkregen van de waarde der gebruikte zaken. Als voordeel kan verder worden genoemd, dat het lastige „splitsen" van nota's van leveranciers voor een goed deel wordt voorkomen.

Sluiten