Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31

veling verdienen, b.v. met één lesuur per week meer, zoowel in IV als in V. Veronderstellen we dat de afdeeling A in wis- natuur- en scheikunde, mechanica, cosmographie en biologie (enkele dezer vakken kunnen voor A geheel vervallen) 9 a 10 uur per week en per klasse minder les heeft dan de afdeeling B, dan zou men de vier talen ieder 2 a 3 uur per week meer kunnen geven en de school Latijnloos kunnen maken. Ik gevoel er meer voor de vier talen ieder één uur per week meer te geven en 5 a 6 uur, zoowel in IV als in V te besteden aan het Latijn. Mij dunkt dat men met dit onderwijs gedurende twee jaren wel iets zal bereiken. Men vergete niet dat dit onderwijs niet aan jeugdige kinderen wordt gegeven, maar aan meergevorderden, die reeds over een behoorlijke hoeveelheid grammaticale kennis in de moderne talen beschikken. Ook al omdat de grammatica in IV en V bij het onderwijs in de moderne talen slechts incidenteel ter sprake komt, lijkt het mij nuttig in deze klassen de Latijnsche etymologie en syntaxis te beoefenen. De methode en de leerboeken zal men voor dit onderwijs nog moeten scheppen, nadat het nieuwe terrein grondig verkend is.

Zoo kan dus het onderwijs in het Latijn tengevolge hebben dat het getuigschrift van deze school de gelegenheid opent tot de universitaire studie in de moderne talen, de rechten en de aardrijkskundige wetenschappen, en tevens biedt de nieuwe school een uitnemende voorbereiding voor de maatschappij. , Quot linguas quis callet, tot homines valet" 1) Weliswaar is dit een spreuk in een taal, die ik helaas niet beheersch, toch verstout ik mij haar aan te halen, omdat zij het motto kan zijn van de nieuwe school. Zij drukt in het Latijn, de zuürdeesem, die de studie in de vreemde talen moet doortrekken, uit, hoe veelzijdig de studie der vreemde talen iemand maakt. Op deze wijze kan de afdeeling A de evenknie worden van de afdeeling B, haar oudere zuster!

Een hoogst belangrijk punt wordt dikwijls-over het hoofd gezien.

Er zijn tal van plaatsen, waar wel een H. B. S., maar waar geen gymnasium gevestigd is. Men denke eens aan Zeeland met zijn moeilijke en tijdroovende verbindingen. Daar is slechts één gymnasium, n.1. in Middelburg, terwijl Hoogere Burgerscholen gevestigd zijn in Middelburg, Vlissingen, Goes, Zierikzee, Ter Neuzen, Oostburg en Bergen op Zoom (voor de bevolking van Tholen). In al die plaatsen wonen ouders, die in verband met de toekomstige studie hunner kinderen, deze liever een gymnasiale opleiding zouden geven, maar nolens volens hen naar de H. B. S. zenden,

1) Zoovele talen iemand spreekt, zoovele malen Is hij een mensen. Karei V.

Sluiten