Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN.

BIJDR.: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van

Ned.-Indië.

INLEIDING: Prof. Dr. N. J. Krom. Inleiding tot de Hindoe-Javaansche Kunst. 2de druk. 3 dln.

J. A. S.: Journal Royal Asiatic Society.

JUYNBOLL.: Dr. H. H. Juynboll. Supplementcatalogus van de Javaansche en Madoereesche handschriften der Leidsche Universiteitsbibliotheek.

O. V.: Kwartaalverslagen van den Oudheidkundigen Dienst in

Ned.-Indië.

PARARATON.: Dr. J. L. A. Brandes. De Pararaten. 2de druk.

V. D. T.: Dr. H. N. van der Tuuk. Kawi-Balineesch-Nederlandsch

Woordenboek. 4 dln.

V. G.: T. B. G.

Prof. Dr. H. Kern. Verspreide Geschriften. Tijdschrift voor de Indische Taal-, Land- en Volkenkunde.

Sluiten