Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1889

250

bet uitgaan van de Deputatenvergadering eenige, zij het dan ook verwijderde, overeenkomst zal hebben gehad, met dat van den welbekenden kerkeraad te Diepenbroek, na de leerrede van den proponent Nathanael van der Goot, toen de eene diaken met gesmoorde stem aan den anderen vroeg: „begrijpt gij het?" en tot antwoord kreeg: „dat heb ik ook al gevraagd, maar ik krijg er geen antwoord op," totdat eindelijk Meester Peperkamp plechtig verklaarde: „Begrijpen, ik begrijp juist dat men het niet behoeft te begrijpen."

Daarop verscheen in De Standaard van 5 Juni 1889 onder het opschrift: Het nlet-denkend deel der natie, deze driestar:

Mr W. H. de Beaufort, die bij de stembus van 14 Mei in het district IJselstein het kind van de rekening wierd, was, hoe kon het ook anders, dezer dagen niet te best over onze Antirevolutionaire Deputatenvergadering te spreken.

In de Gids van Juli komt dat ook uit.

Maar hoe?

Och, onze heeren Liberalisten zijn door de stembus van 14 Mei zoo diep in de kerkelijke wateren ondergedoken, dat zelfs De Beaufort zijn beelden aan half dommelende Diakenen in een middagbeurt van een proponent gaat ontleenen.

En na dan te hebben weergegeven hoe de kerkelijk Diepenbeeksche beeldspraak in bedoeld G/os-artikel wordt toegepast op de Toespraak, waarmee Dr Kuyper de Tiende Deputatenvergadering opende, vervolgt De Standaard:

De oude legende van de „Nachtschool."

De oude sproke van „het nlet-denkend deel der natie."

En dan voegt De Beaufort er nog bij, dat hij heusch niet te laag van de Deputaten denkt; maar dat nadenkende lezers ook niet alles snapten.

Hoe laag waande Mr De Beaufort dan wel, dat wij meenden, dat hij dacht dat onze Deputaten stonden.

In het volgend nummer van De Standaard werd nog de rectificatie aangebracht dat de Schrijver van het Gftfeartikel was: Mr W. H. de Beaufort, lid der Tweede Kamer, en niet de candidaat der liberalen in IJselstein, die het predicaat van Jhr voerde. Het verband, dat deze verkeerde onderstelling tusschen het korzele G/as-artikel en het stembus-ec/zec legde, verviel dus ten eenenmale.

Sluiten