Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

VERKORTINGEN.

Wet Personeele bel. beteekent:

Wet op de Inkomsten- „

belasting 1914

Wet Vermogensbel. „

Instr. Personeele bel. „

Instr. Inkomstenbel. „

Instructie Invordering „

I. V.

t O.

De wet op de personeele belasting van 16 April 1896, S. no. 72, V. 1909, no. 227. De wet op de inkomstenbelasting van

19 Dec. 1914, S. no. 563, V. v. V. no. 474. De wet op de vermogensbelasting van

27 Sept. 1892, S. no. 223, V. 1898, no. 90. De instructie, vastgesteld bij de res. van 10 Dec. 1896, no. 45, V. no. 112.

De instructie, vastgesteld bij de res. van 29 Januari 1915, no. 91, V. v. V. no. 484. De instructie, vastgesteld bij de res. van

20 Dec. 1912, no. 54, V. v. V. no. 150. De instructie, vastgesteld bij de res. van

28 Oct. 1912, no. 67, V. v. V. no. 116 (bijl. Bil).

De instructie, vastgesteld bij de res. van

21 Mei 1912, no. 125, V. v. V. no. 59 (bijl. GIT).

Zie mede aant. 4, noot a, op het Opschrift der wet, alsmede aant. 1 op § 2 der I. V., in bijl. BU.

De titulatuur is in overeenstemming gebracht met den tegenwoordigen toestand. Verg. de res. V. v. V. no. 1, sub I.

Sluiten