Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

212

Bijlage A (Instr. Inv.).

Rep. M.

AKTE VAN BETEEKENING.

In den jare negentienhonderd den

heb ik ondergeteekende

deurwaarder der directe belastingen te - - -

, wonende voorzien

van mijne aanstelling, waarop mijne beëediging is vermeld, op last van den ontvanger der directe belastingen te ----- in déze

ten kantore van

domicilie kiezende

te zijnen kantore

de ommestaande vordering beteekend aan

wonende te

En heb ik deurwaarder, zoo van ommestaande vordering als van dit exploot, afschrift gelaten ter woonstede, van gemelden geïnsinueerde, aldaar exploot doende en sprekende met

De deurwaarder voornoemd,

Gratis geregistreerd te -----

den ■•

deel , folio , vak

blad , renvooi.

De ontvanger,

Sluiten