Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

214

Bijlage A (Instr. Inv.).

Ö ARTIKELS BEDRAG BEDRAG

I der kohieren. der aanslagen. der verschenen BEDRAG BEDRAG ^ §2. •

| WOON- — termijnen tiidens der eedane van het verschuldigde 3. g. e g

§ NAMEN VAN DE "OOIT de uitreiking der t jr, T bij de uitvaardiging van « g| §

| BELASTING- P^TS, . |, ■ 4, waarschuwing. betatagen. het dwangbevel. || £■§

| SCHULDIGEN. WIJK' -g-f gf *$ II If fz ! ï ! 1 ? 1? ?1 «

| NUMMER. || g| || o| g| || J-gjp jg, «j, gg, «j, |£ |^ «I |I. |

I °£ ai |i öi ai £m sl §1 li si gi §■§ §i li is 3 « t-s S

—— — «.ha ij-Eic-0 « ^ ^ B 5^

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ' ~ ™ ■

■ ■ — JO- 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

I

|

^ noo8er bedrag aan vervolgingskosten in te vullen dan tijdens de opma-

het dwangbevel verschuldigd is. (a) Hier alleen te vermelden de belastingen, waartoe het dwangbevel betrekking heeft. Verg. aant. 18 op art. 9 der Wet op de Invordering.

Bijlage A (Instr. Inv.).

215

Sluiten