Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

282

Bijlage G, II (I. O.). — §§ 19—21.

«. Verg. §2.

T. Verzoeken om opsporing van schippers wegens door hen verschuldigde ongevallenpremie zullen aan alle Directeurs worden gedaan door het Bestuur der Rijksverzekeringsbank, nadat in het geval, bedoeld in § 19, vierde lid, der I. O., het dwangbevel van den Ontvanger zal zijn terugontvangen. Res. V. o. V. no. 236, § 1, laatste lid.

Zie de verdere voorschriften van die resolutie.

8. Verg. de res. V. v. V. no. 60, in aant. 5 op het Opschrift der wet, in onderdeel I dezer bijlage.

9. Verg. § 9.

§ 80. Verwijzing naar deze instructie geschiedt door de letters I. O.

§ 81. Deze instructie treedt in werking op 1 Juni 1912. Hetgeen, omtrent het vorenstaande, is opgenomen in de Verzameling der Wetten, Besluiten en Aanschrijvingen betreffende de Directe Belastingen en de Invoerrechten en Accijnzen, is daarna Vervallen, met dien verstande echter, dat § 4 der resolutie van 16 Juli 1909, no. 77 {Verzameling 1909, no. 109) tot 1 Januari 1913 van kracht blijft.

Sluiten