Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEMEENTE

Kantoor van ontvangst

Kadastrale Gemeente

Dienstjaar

STAAT van aanslagen in de grondbelasting, die niet kunnen worden ingevorderd, uit hoofde de aangeslagenen zijn overleden of hun verblijf onbekend is (a).

Eesolutie van 8 Januari 1878, no. 9, V. no. 1 (b).

(o) Verg. de artt. 3—5 der res. V. 1869, no. 86, in aant. 21 op art. 5 der Wet op de Invordering.

(6) Dit model is hier opgenomen zooals het is gewijzigd bij de res. V. 1877, no.

26, sub 2.

411

Sluiten