Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No.

Met . bijlagen gezonden aan den heer Burgemeester der gemeente , met verzoek kolom 11 in te vullen.

, den 19 .

De Ontvanger der directe belastingen,

Na aanteekening van de gevraagde inhchtingen, met bijlagen aan voornoemden Ontvanger teruggezonden.

Te , den 19 .

De Burgemeester,

No.

Met bijlagen gezonden aan den Ontvanger der registratie en

domeinen te

, den 19 .

De Ontvanger der directe belastingen,

No.

Met bijlagen gezonden aan den Bewaarder der hypotheken en van het kadaster te

, den 19 .

De Ontvanger der registratie en domeinen,

No.

Met bijlagen gezonden aan den Controleur der grondbelasting te (of) den Ingenieur-Verificateur te (c)

, den 19 .

De Bewaarder voornoemd,

(e) Verg. art. 4, ยง 2, 2e en 3e lid, der res. V. 1869, no. 86, in aant. 21 op art. 5 der Wet op de Invordering.

414

Sluiten