Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Directie

Ontvangkantoor

De Ontvanger der directe belastingen van bovengenoemd kantoor verzoekt beleefd om inhouding ten behoeve van het Rijk wegens belastingschuld op de gelden door Uwe administratie uit te betalen aan de op dezen staat vermelde personen tot de bedragen vermeld in kolom 12.

, den 19 , no. .

De Ontvanger,

Aan

den Heer Controleur van de inwendige administratie der korpsen te

Instructie Invordering § 102.

(Directe belastingen, no. 1).

Directie Ontvangkantoor

Aanvrage om inhouding op inkomsten van Rijkswege tot aanzuivering van directe belastingen en vervolgingskosten verschuldigd ten kantore hierboven vermeld, waaraan zou kunnen worden voldaan door

, den 19 , no.

De Ontvanger,

Aan

het Departement van Financiën (Afdeeling Directe Belastingen).

Instructie Invordering § 102.

(Directe belastingen, no. 2).

Behoort bij resolutie van 19 , no. D.B.

Directie Ontvangkantoor

Aanvrage om inhouding op inkomsten van Bijkswege tot aanzuivering van directe belastingen en vervolgingskosten verschuldigd ten kantore hierboven vermeld, waaraan zou kunnen worden voldaan door

, den 19 , no. .

De Ontvanger,

Instructie Invordering § 102.

(Directe belastingen, no. 3).

415

Sluiten