Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J)ifec^iastingeii, no, 1.

" ~ ~~ " BEDRAG DER AANSLAGE^^- ^edrag van het reeds betaalde of van het reeds Bedrag" vorderbaar na aftrek van het betaalde of ~ —-———

NAAM QUALITEIT —- ' ier inhouding voorgedragene. ter inhouding reeds vroeger voorgedragene. 4 , ,

Volg- Personeele Inkomsten- ^ - - - 2 - - Aailteeke-

en waarin de gelden worden belasting belasting ToTAA^ Personeele Inkomsten- TOTAAL Personeele belas Vervolgings- TOTAAL- ninffeil nummer. VOORNAAM. genoten. °™*9 i9 / belasting< belasting. , tinken mW kosten< GENERAAL. * '

j 2 3 4 5 I s_ 7 8 9 io h 12 13

Het model bevat aan de binnenzijde 12 vakken. y

M

(*) Voor meerdere belastingjaren aan te vullen, bijv.:

a. 1916.

b. 1916.

no. A.

BEDRAG DEP. AANSLAGl<5> ^dTag7 van het reeds betaalde of van het reeds I Bedrag vorderbaar na aftrek van het betaalde of

NAAM QUALITEIT . _ —-—' L ter inhouding voorgedragene. ter inhouding reeds vroeger voorgedragene. . „„___

Volg- Personeele Inkomsten- ■ : 1 — iVdUÏIlcr-

waarir. de gelden worden belasting belasting ToTA*" Personeele Inkomsten- TOTAAL Personeele belas- VerVolgings- TOTAAL- kingen.

„nmmer. VOORNAAM. genoten. <»*{9 0^,9 / ^ belasting. j belasting. ■ kosten. | GENERAAL.

Zie boven.

/

(*) Voor meerdere belastingjaren aan te vullen, bijv.:

a. 1915.

b. 1916.

P^^jastingen, no. 3.

— sCjtul" .

Volg- NAAM QUALITEIT MIDDEL Bedrag der • ^ ^ Het aan de aanvrage te geven gevolg, met opgave der reden

waarin de gelden en waarvoor.-*^ ZOo geen inhouding kan geschieden. Aanmerkingen,

nummer. VOORNAAM. worden genoten. BELASTINGJAAR. wordt g^r op

i 2 3 4 S 6 7 8

Het model bevat aan de bin-

416

417

27

'tl

^ordering.

Sluiten