Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door- Nummer ^" BEDRAG DATUM

nummer ^ woonplaats Belas- Redenen, waarom

loopend vanhet van den Aard van het Wijze van beëindiging aan den last

post van den Muldel. tmg- van vandel*%th tot welken is . . , ,. „epn „pVf,. ffp

volg- dwang- ophet belagtin den yer_ ^ „« * beslag. der vervolgmg. geen gevolg 1S ge-

mimmfir hevpl dwan&- ' , volgd exe.ut* 'Hevel. legging. geprolongeerd. geven,

nummer. oevei. bevel< slag wordt.

1. 2. 3. 1 4. | 5. | 6. 7. | 8. JW_L • | 11. 1 12. 13. 14. [ 15.

Pg^ttngcn, no. 29.

Dagteekening Verantwoord

KANTOOR NAMEN GEMEENTÏ J Bedrag der - in journaal Datum

| DATUM EN WAARTOE j belastingen aanden |f a-vaanet der der terug- compt. Ie jan^

| van WOONPLAATSEN DWANGBEV^ ,| ^ der kosten deurwaarder S arrest. verzending ontvangst zending

| DE DWANGBEVELEN ONTVANGST. _ek BETREKK^ | | waarvoor ver-* j 6.vanden aan den yan den Dag Num- ™nh*

AFKOMSTIG ZIJN. BELASTINGSCHULDIGEN. HEEFT. | | volgd wordt. &. ter beslag- | verkoop, inspecteur, inspecteur. bevT

legging. r F

Z_J^^_aBent no. 28.

der terugontvangstvan den inspecteur.

428

429

Sluiten