Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toegezonden bij

Nummer missive (staat waarop werd ingevorderd

Bf. 426 of 447)

vanhet . , . , n 11

aan inte- aanmteresdwan„. aan resten tot ten van* ai ^ in

d.d. no. den datum den datum zegel-. Aanmerkingen

bevel premie van vast- van vast- , totaal

stelling stelling KOoW!11

transport

Totaal..!

(Totaal generaal op welk bedrag in mindering zijn te brengen de uitschotten bedoeld in § 15 I. O., welke blijkens de hierbij overgelegde declaratiën en quitantiën bedragen

, , was te storten* . .

zoodat :—;—— = een bedrag van :.

is te ontvangen*

waarvoor een quitantie van storting, afgegeven door het kantoor der posterijen te , ingeschreven onder no van het register R.V.B.

3 hierbij gaat *).

*) Zoo noodig door te halen.

436

Sluiten