Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tevens" legt hrpnierbij over de volgende dwangbevelen:

Nnmmpr toegezonden bij missi- , . _,

^luiuuei o i waarvan invordering, resp. de tenuitvoerlegging

vanhet ve(staatBf.425of447) * bb &

dwangbevel || ~[d. ^ achterwege bleef op grond van

onder m'ededeebng, dat in den loop der maand de dwangbevelen:

toegezonden bij missi- bereids ingevolge het bepaalde bij § 9 I. O.

Nummer yfi (staat gf 425 0f 447) werden teruggezonden bij missive

van het ———————— ,

op grond van:

dwangbevel d.d. no. d.d. no. korte aanwijzing van de reden

van terugzending.

zoodat alsnog in behandeling blijven de dwangbevelen:

Nummer Toegezonden bij missive Nummer Toegezonden bij missive

vanhet (StaatBf.425of447) vanhet (StaatBf 425of447)

dwangbevel no. dwangbevel d>fi. no.

———— 1 j

Z.O.Z.

487

Sluiten