Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALPHABETISCH REGISTER

Bij verwijzing naar artikelen, zonder nadere aanduiding, worden bedoeld: die der Wet op de Invordering.

Bg verwijzing naar paragrafen, zonder nadere aanduiding, worden bedoeld: die der Instructie Invordering, opgenomen onder de betrekkelijke artikelen der Wet op de Invordering. Met Considerans wordt bedoeld: die der Wet op de Invordering.

Aangeteekende brief; betaling van belasting per aangeteekenden brief. Art. 3, aant. 8. Aankondiging van exploten. Bijl. D, art. 4, nos. 7—8.

kosten voor die aankondiging. Bijl. B II, §§ 6 en 17. Aanmaning, zie Waarschuwing. Aanplakking van exploten. Bijl. T>, art. 4, nos. 7—8.

kosten voot die aanplakking. Bijl. B II, § 6, aant. 2 op § 11.

van biljetten wegens executorialen verkoop. Bnl. D, artt. 464, 465, 467, 514—518 569

571 en 573.

kosten betreffende die aanplakking, BijL B II, § 11, met aant. 2. Aanslag; onjuiste aanslagen. §§ 17—18; BjjL A, § 107, aant. 7. Aanslagbiljetten. Art. 2.

modellen. § 3; Art. 2, aant. 11.

invulling. § 4; Art. 2, aantt. 17—25.

uitreiking. Art. 2, met aantt. 8, 30—33 en 46; § 6.

verzending naar de koloniën. Art. 2, aant. 36.

ten name van Staat en Kroondomein. § 7.

verzending naar andere kantoren. §§ 9—10; Art. 2, aantt. 43—50.

inzage van de van elders ontvangen aanslagbiljetten door de Gemeentebesturen. Art. 1,

aant. 34.

•in het ongereede geraken van het aanslagbiljet. Art. 3.

Zie ook: Betalingen en Duplicaat-aanslagbiljetten. Aanslagsregeling. § 1. Aansprakelijkheid. Art. 5.

bij overlijden. Art. 5, aantt. 4—5, art. 10, aant. 10.

voor belasting verschuldigd door een gehuwde vrouw. Art. 5, aant. 6.

voor belasting verschuldigd door een minderjarige. Art. 5, aant. 7.

voor aanslagen ten name van vennootschappen. Art. 5, aantt. 8—9.

bij eigendomsovergang. Art. 5, met aant. 13.

in geval van mede-eigendom. Art. 6.

van den Ontvanger voor de Invordering. § 50; BijL A, § 120.

alsvoren van den deurwaarder. § 50; Art. 20, aantt. 12—13; Bijl. A, § 120; BijL D, artt. 17 en 96.

Afkondiging van kohieren. Art. I, met aant. 31; § 2.

van den verkoop. BijL D, artt. 466, 467, 568 en 573.

kosten van die afkondiging. Bijl. B II, § 17. Afschrijving der betalingen op de aanslagbiljetten. § 11; Art. 3, aantt. 22—26.

alsvoren op de kohieren. § 11; Art. 3, aantt. 31—37.

Zie ook : Toerekening. Afstand van een aan het Rijk toegewezen perceel. § 73. Akkoord. Art. 7, aant. 49; Bijl. E, blz. 396. Archief van den deurwaarder. § 88. Arrest. Zie Conservatoir beslag. Auteursrecht. § 55; Art. 14, aant. 108. Authentieke akte. Bijl. D, art. 436.

Beëediging van den deurwaarder. Art. 20, met aantt. 20—24. Bekendmaking van den verkoop. BijL D, artt. 466, 521 en 568. kosten van die bekendmaking. Bijl. B II, §§ 11 en 17.

Invordering- 29

Sluiten