Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

462

wegens belasting die elders kan worden betaald. § 44. opgaven van verzonden waarschuwingen en aanmaningen. § 45. datum van waarschuwing en aanmaning op het dwangbevel te vermelden. § 47. Woonplaats. Bijl. D, art. 1, aant. 8; id., art. 439, aant. 7.

keuze van woonplaat» bij het bevel tot betaling, in geval van voorgenomen beslag op roerende goederen. Bijl. D, art. 439.

nieuwe keuze van woonplaats na verhuizing van den schuldenaar. § 78; Bijl. C II, § 1, aant. 7.

keuze van woonplaats bij beslag onder derden. Bijl. D, art. 475. alsvoren bij voorgenomen beslag op onroerende goederen. Bijl. D, art. 502. alsvoren bij het leggen van beslag op een schip. BijL D, art. 566.

alsvoren bij het doen van oppossitie tegen de afgifte van kooppenningen. § 63; Bijl. D, art. 457.

alsvoren bij de tenuitvoerlegging van dwangbevelen in zake ongevallenpremie. BijL C II,

§ 6.

beteekening aan de woonplaats, zie Beteekening.

alsvoren aan de gekozen woonplaats. § 63; Art. 14, aant. 133.

aanteekening der woonplaats in de kohieren der grondbelasting. § 8.

aanduiding der woonplaats bij verzending van aanslagbiljetten naar andere kantoren. § 9; Art. 2, aant. 50.

alsvoren bij verzending van dwangbevelen. § 74. Zaakwaarnemers. Art. 7. Zegel. Artt. 4, 23 en 24.

van het bezwaarschrift volgens art. 16. § 84.

van quitantiën wegens belasting. Art. 23, aantt. 13—15.

van quitantiën wegens kosten van vervolging. Art. 19, aant. 8.

voor de processen-verbaal van verkoop. §§ 97 en 100.

in zake invordering van ongevallenpremie (algemeen). BjjL C I, art. 113; BijL C II, § 11. der dwangbevelen in zake ongevallenpremie. Bijl. CII, § 2, met aant. 2. der quitantie wegens betaling van ongevallenpremie. Bijl. C XI, § 16.

boeking der zegelkosten van het dwangbevel in zake ongevallenpremie. Bijl. C II, § 16, met aant. 3. \

verrekening der zegelkosten met de Rijksverzekeringsbank. Bijl. C II, § 17. Zitdagen. § 5.

in localiteiten waarvoor „vergunning" is verleend. Art. 3, aant. 41.

Sluiten