Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

464

tm

Res. V. no. 7 Art. 3, aant. 10.

Res. V. no. 45 .... „ 3, „ 10.

Res. V. no. 134, art. 3, lett. c „ 20, „ 29, noot b.

MM

V. nos. 166 en 166&& Considerans, aant. 8.

1835

Res. V. no. 142 Art. 14, aant. 173:

Kon. besluit V.no. 166 BgL A, Hoofdst. II, „ 1, noot 6.

V. no. 180, §§ 144, 145, 151—154, 156—169, 180—194, 206,

209—217 Art. 25, „ 4.

§§ 146—148 ; „ 25, „ 3.

§§ 149, 152—155, 206—208 „ 25, „ 2.

§§ 196, 198—200 ... „ 25, „ 6.

§ 198 „ 7, „ 9, noot o.

§ 201 „ 25, „ 6.

1828

Kon. besluit 1 Aug., S. no. 52 Art. 5, aant. 27, noot a.

183»

Wet V. no. 113, art. 5 Art. 22, aant. 14.

„ 23, „ 33.

art. 16 „ 1, „ 33, noot a.

„ 22, aantt. 13,17enl9.

„ 23, „ 28, 34, 40

art. 39 „ 23, aant. 19. [en 43.

Bijl. C II, § 11, „ 2.

Res. V. no. 185 Art. 14, „ 173.

1833

Wet 29 Maart, S. no. 4, art. 35, § 7 Art. 4, aant. 2.

1836

Kon. besluit 21 Juni, V. 1875, no. 117 Art. 14, aant. 56, noot 6.

1838

Kon. besluit 14 Sept., S. no. 36 Art. 22, aant. 3.

1840

Res. V. no. 161 Art. 23, aant. 32, noot o,

1841

Res. V. no. 12 Art. 5, aant. 14, noot a.

Wet 9 Oct., S. no. 42 , 12, „ 2.

"■<■"■:..&.■ „ 14, „ 7.

184S

V. no. 60 Art. 7, aant. 9, noot a.

25, „ 6.

Vonnis R. Rotterdam 13 Juni BijL D, „ 742, „ L

Sluiten