Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

465

1843

Arrest H. R. 6 Januari Bjjl. D, art. 742, aant. 1.

Wet 28 Aug , „ 18, „ 5.

Wet 29 Deo. „ 18, „ 5.

1844

Wet V. no. 74, art. 4 Art. 23, aant. 38.

art. 7 Bijl. C II, §11, „ 1.

Bijl. D, art. 467, „ 1, noot i

art. 12 BijL C II, § 2, „ 2.

art. 13 Art. 23, aantt. 35 en 37.

Bgl. C II, § 2, aant. 2. Bijl. C H, § 11, „ 1.

art. 27, lett. A, no. 23 Art. 23, „ 19.

Bijl. C H, § 2, „ 2. Bijl. C II, § 11, „ 2.

art. 27, lett. A, no. 31 Art. 23, „ 22.

art. 27, lett. A, no. 45 , 23, „ 11.

art. 27, lett. A, no. 46 , 23, „ 4.

art. 27, lett. A, no. 47 Bijl. B n, § 18, „ 9.

Bijl. B Et, § 19, „ 7.

art. 27, lett. A, no. 49 Art. 23, „ 3.

art. 27, lett. A, no. 51 23, „ 2, noot <

art. 29 „ 23, „ 42.

1845

Res. V. no. 45 Bijl A, § 123, aant. 4.

Bijl. C II, § 18, „ 4.

Res. V. no. 124 Art. 14, „ 170.

Kon. besluit V. no. 143 18, „ 2.

Bijl. B I, blz. 233, 1.

Kon. besluit V. no. 156 Art. 25, „ 1.

Arrest H. R. 11 Deo BijL D, „ 742, „ 1.

1846

Res. V. no. 205 BijL A, § 122, aant. 1.

Res. 17 Febr., no. 192 Bijl. D, art. 447, „ 14.

Res. 28 April, no. 124 Art. 14, „ 26.

Res. 2 Juni, no. 38 ,.. „ 20, „ 22.

Res. 12 Juni, no. 146 „ 12, „ 17,

Arrest H. R. 26 Juni, V. no. 139 „ 14, ," 85.'

Arrest H. R. 7 Oct „ 20, „ 28.

Res. 4 Dec., no. 185 „ 20, „ 19.

1847

Res. V. no. 144 Art. 1, aant. 37.

Res. V. no. 165 „ 20, „ 30.

Res. 1 Januari, no. 54 _ 12, „ 27.

Res. 5 Januari, no. 131 „ 20, „ 20.

Vonnis R. Qorinchem 23 Januari 16, 15.

Vonnis R. Amsterdam 26 Januari 16, „ 15.

Res. 19 Febr., no. 190 „ 14, " 20.

Res. 27 April, no. 170 „ 16, ," 29.

Arrest H. R. 4 Mei, V. no. 87 , 14, „ 9.

Res. 29 Mei, no. 40 „ 20, „ 5, noot c

Res. 17 Aug., no. 140 16, „ 30.

Res. 15 Oct., no. 141 1 16, „ 30.

Vonnis R. Amsterdam 27 Oct., V. 1848, no. 39 „ 5, „ 9.

15, „ 14.

Invordering. 30

Sluiten