Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

468

Vonnis R. Nijmegen 7 Sept., V. no. 84 Art. 7, aant. 34.

12, „ 19.

Res. 19 Nov., no. 73 „ 22, aantt. 15 en 22.

Res. 31 Dec., no. 20 22, aant. 16.

1859

Res. V. no. 58 Art. 3, aant. 32.

Arrest H. R. 6 Mei „ 11, „ 10.

Arrest H. R. 30 Aug. , 22, „ 16.

Res. V. no. 82 Art. 1, aant. 7.

Arrest H. Noord-Brabant 17 Sept „ 23, „ 7.

1863

Res. V. no. 25 Art. 3, aant. 10.

Res. V. no. 37 „ 3, „ 32 en 33.

Res. 29 Sept., no. 39 „ 23, „ 10.

BijL D, „ 462, „ 9.

18S3

Res. V. no. 19 Bijl. D, art. 468, aant. 1.

Res. V. no. 32 „ 14, „ 173.

Res. V. no. 142 - „ 14, „ 173.

Arrest H. R. 5 Juni, V. no. 114 „ 15, „ 33.

1864

Res. V. no. 17 Bijl. A, § 121, aant. 4.

Res. V. no. 126 Art. 2, „ 13.

Vonnis R. Utrecht 16 Dec., V. 1865, no. 16 „ 16, „ 34.

1865

Vonnis R. Utrecht 16 Dec. 1864, V. 1865, no. 16 Art. 16, aant. 34.

Res. V. no. 71 „ 23, „ 9.

BijL B n, | 9, „ 4.

BgL D, art. 468, „ 2.

'Wet V. no. 82, art. 3 „ 24, „ 6.

I8N

Ttoa V ne\ RA. At* 9. as.nt 9.8 ramt, /I.

\T „a ltn 9 98 nnnt tl

Arrest H. R. 26 Oct., V. no. 167 „ 15, „ 18.

186»

Res. V. no. 86, art. 1 Art. 2, aant. 17.

artt. 3 en 5 „ 5, „ 20.

artt. 3—5 „ 5, „ 21.

artt. 3, e. v „ 13, „ 33.

art. 6 , 2, „ 39.

artt. 6—15 „ 5, „ 16.

Res. V.no. 90 BijL D, „ 443, „ 4.

Wet van 7 Aprü, S. no. 57 BijL D, „ 443, „ 4,

Wet 15 Juli, V. v. V. no. 140, sub Hl, art. 1 „ 1, „ 1.

BijL A, § 121, „ 2.

art. 2 Art. 5, „ 1.

Res. 17 Juli, no. 69 „ 23, „ 7.

Sluiten