Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

478

1896

Wet V. no. 63 Art. 17, aant. 1.

art. 15 „ 23, aantt. 18 en 19.

Res. V. no. 54, sub III, tweede lid „ 17, aant. 1.

Res. V. no. 112, § 24 Bijl. A, § 107, „ 7, nooto.

§ 26 Art. 1, „ 23.

§ 27 „ 1, aantt. 15 en 23.

§ 29 „ 2, aant. 23.

§ 37 3, „ 47.

§ 44 „ 3, „ 44.

§ 45 „ , 3, „ 47.

§ 46 „ 20, „ 25.

|§ 49—51 20, „ 25.

§ 52 20, „ 10.

21, „ 3.

§ 54 „ 1, „ 14.

Vonnis R. Maastricht 26 Maart Bijl. D, „ 2, „ 12.

Wet 16 April, S. no. 72, V. 1909, no. 227, art, 31, § 8 „ 5, „ 7.

art, 49 , 1, „ 11.

art. 56 „ 2, aantt. 6 en 15.

artt.56—57, 63—68 „ 10, aant. 6.

art. 65, § 3 „ 14, „ 94.

art. 71 23, „ 14.

art. 74 „ 20, aantt. 10 en 25.

art. 75 „ 20, aant. 10.

art, 78 „ 8, „ 1.

9, „ 1.

Kon. besluit 17 Juni, S. no.'97 Bijl. E, „ 19, „ 5.

Wet 7 Juli, S. no. 103, art. 125 15, „ 30.

Res. 9 Oct., no. 5 Bijl. D, „ 462, „ 4.

Arrest H. R. 3 Dec , 7, „ 29, noot o.

14, „ 113.

1897

Wet V. no. 65 Bijl D, art. 443, aant. 4.

Wet V. no. 71 24, „ 6.

Res. V. ho. 112 „ 20, „ 30, noot 6.

Vonnis R. 's-Qravenhage 4 Mei „ 20, „ 12, noot o.

Bijl. D, „ 447, aantt. 3,11 en 18.

Bijl. D, „ 448, „ 4 en 10.

Res. 1 Oct., no. 13 „ 13, aant. 38.

Bijl. A, Hoofdst. H, „ 3.

Bijl. A, § 101, „ 1.

1898

Res. V. no. 14 Art. 3, aantt. 10 en 16.

Bijl. A, § 110, „ 2 en 3.

Wet V. no. 92, art. 24 Bijl. A, Hoofdst. II, aant. 4.

Res. V. no. 123 Art. 13, „ 28.

20, „ 25.

Vonnis R. v. J. Semarang 2 Maart Bijl. D, „ 447, „ 20.

Res. 9 Dec., no. 23 Bijl. A, § 107, „ 4, noot o.

1899

Kon. besluit V. no. 58 Art. 14, aant. 57.

Kon. besluit V. no. 59 „ 14, „ 57.

Res. V. no. 60 „ 14, „ 57.

| 20 „ 14, „ 66, noot

Res. V. no. 110 *. „ 1, „ 36.

Arrest, H. R. 24 Febr „ 14, „ 41.

Vonnis R. 's-Qravenhage 1 Maart Bjjl. E, „ 182, „ 1.

Sluiten