Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

476

Res. 25 Nov., no. 111 Art. 14, aant. 139.

Arrest H. R. 16 Dec Bijl. E, „ 22, „ 2.

1905

Res. V. no. 18, § 1, sub 1 Art. 10, aant. 7.

14, „ 94.

BijL A, § 107, „ 4.

Res. V. no. 50 BijL A, § 106, „ 3.

. Res. V. no. 70 Art. 20, „ 15.

' Wet V. no. 91, art. 126M» „ 24, „ 7.

„ 24, „ 9, noot a.

art. 126(er „ 24, „ 7.

„ 24, „ 8, noot a.

art. I26quater „ 24, „ 7.

art. 126quinquies „ 24, „ 7.

24, „ 9, noot o.

art. l26novies „ 24, „ 7.

Kon. besluit V. no. 112 Bijl. D, „ 468, „ 2, noot d.

Bes. V. no. 132 2, „ 36.

Bijl. A, Hoofdst. II, „ 2, noot e.

V. no. 142 BijL D, art. 468, „ 2, noot c.

Res. V. no. 148 „ 14, „ 140.

Res. 20 Febr., no. 99 10, „ 13.

Kon. besluit 4 April, no. 37 Bijl. A, § 106, „ 3.

Bes. 11 April, no. 13 Art. 14, „ 136, noot 6.

Wet 17 Juni, S. no. 210, art. 107 Bijl. A, § 105, „ 1.

Bes. 6 Nov., no. 89 Art. 10, „ 14.

Res. 17 Nov., no. 84 Bijl. C I, „' 113, „ 1.

Weduwenwet voor de onderwijzers 1905, art. 22 .... Bijl. A, Hoofdst. II, „ 1.

1906

Res. V. no. 35 BijL B II, § 6, aant. 2.

Bes.V.no.57 Art. 1, „ 22.

5, „ 31.

14, „ 64.

Kon. besluit V. no. 87 Considerans, „ 8.

Res. V. no. 140 Art. 15, „ 49.

Res. V. no. 179 Bijl. A, § 107, „ 4.

Bes. V. no. 181 Art. 1, „ 21.

Res. 27 Januari, no. 6 BijL C I, „ 113, „ 1.

Arrest H. R. 11 Mei „ 14, aantt. 62 en 85.

Arrest H. R. 9 Nov „ 15, aant. 10.

Bijl. D, „ 469, „ 4.

Arrest H. R. 26 Nov Bijl. D, „ 2, „ 5.

1907

Bes. V. no. 19 Art. 8, aant. 9.

Res. V. no. 93 „ 1, „ 36.

2, „ 39.

Wet V. no. 101, art. 5 „ 23, „ 13.

Bes. V. no. 102 „ 8, „ 9.

Res. V. no. 121 „ 2, „ 11.

„ 23, „ 13, noot 6.

Beschikking C. d. K Noord-Holland 22 Januari, no. 113/736 „ 16, „ 41.

Res. 6 April, no. 4, Pers „ 3, „ 36, noot a.

Vonnis K. 's-Gravenhage 31 Mei (B. no. 342) „ 2, „ 5.

13, „ 7.

BijL D, „ 439, „ 2.

Res. 13 Juni, no. 14 Bijl. B H, § 19, aant. 3.

Res. 25 Juni, no. 91 (B. no. 353) Bijl. E, art. 231, „ 1.

Res. 12 Aug., no. 36 „ 3, „ 41.

Beschikking H. R. 15 Aug. , 14, „ 42.

Sluiten