Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

479

Res. 16 Sept., no. 55 Bijl. A, Hoofdst. II, aant. 2.

Res. 21 Sept., no. 96(B.no. 971) Bijl. B II, § 1, „ 3.

Bijl. B n, § 9, „ 7.

Uitspraak R. v. B. Roermond 25 Oct. (B. no. 991) Art. 2, „ 16.

Arrest H. Amsterdam 27 Oct. (B. no. 997) „ 16, aantt. 2, 17, 21

Arrest H. R. 15 Dec , 14, aant. 62. [en 35.

191%

Vonnis R. Rotterdam 25 Januari BijL B II, § 3, aant. 2.

Beschikking H. R. 8 Febr Bijl. E, art. 195, „ 1.

Vonnis R. Amsterdam 12 Febr „ 14, „ 112.

Vonnis R. 's-Hertogenbosch 19 April BijL E, „ 186, „ 2.

Arrest H. R. 13 Mei „ 2, „ 28.

Arrest H. R. 7 Juni „ 23, „ 2.

Res. 11 Juni, no. 51 Bjjl. C II, § 17, „ 6.

Vonnis R. 's-Hertogenbosch 28 Juni Art. 16, . „ 37.

Res. 20 Sept., no. 18 Bijl. C II, § 4, „ 1.

Bes. 21 Sept., no. 6 Art. 13, „ 19.

Vonnis B. Almelo 16 Oct , 14, „ 112.

Vonnis R. Amsterdam 11 Nov. 1912 (B. no. 1142) „ 15, „ 9.

Arrest H. R. 29 Nov BijL B II, § 3, „ 2.

Res. 30 Nov., no. 90 Art. 2, „ 32.

Arrest H. 's-Qravenhage 27 Dec Bijl. D, „ 440, „ 9.

Arrest H. R. 30 Dec Bijl. D, „ 1, „ 11.

Auteurswet 1912, art. 2 „ 14, aantt. 15 en 108.

1913

Res. 7 Januari, no. 1 (B. no. 1147) Art. 7, aant. 15, noot b.

Res. 24 Januari, no. 10 „ 7, „ 25.

Vonnis R. Breda 4 Febr Bijl. D, „ 4, „ 3.

Bes. 6 Febr., no. 7 BijL B II, § 15, „ 4.

Bijl. B II, § 26, „ 1.

Bijl. B II, § 30, „ 1.

Res. 14 Febr., no. 57 Art. 20, „ 23.

Arrest H. 's-Hertogenbosch 18 Febr. (B. no. 1153) „ 14, „ 10.

„ 16, aantt. 6 en 37.

24, aant. 3.

Vonnis B. Utrecht 19 Maart Bijl. E, „ 184, „ 2.

Arrest H. R. 11 April BijL D, „ 475, 5.

Arrest H. Amsterdam 26 Mei „ 16, aantt. 9,21 en 38.

Res. 4 Juni, no. 31 „ 20, aant. 18, noot c.

Vonnis R. Rotterdam 5 Juni „ 14, „ 30.

Wet 5 Juni, S. no. 205, art. 171 „ 14, „ 111.

Vonnis K. Rotterdam 18 Juni Bijl. D, „ 2, „ 9.

Wet 20 Juni, S. no. 294 „ 23, „ 32, noot a.

Res. 29 Aug., no. 13 (B. no. 1161) „ 5, „ 6, noot d.

Arrest H. 's-Hertogenbosch 16 Sept „ 14, „ 16.

Vonnis R. Amsterdam 19 Sept BijL D, „ 459, „ 4.

Res. 6 Oct., no. 9 Bijl. B II, § 11, „ 2.

Res. 21 Oct., no. 9 Bijl. D, art. 469, „ 3, noot 6.

Vonnis R. Maastricht 30 Oct Art. 14, „ 133.

Bijl. D, „ 439, „ 11.

BijL D, „ 456, „ 6.

Wet 1 Dec., S. no. 419 Bijl. A, blz. 208, noot o.

Arrest H. R. 29 Dec Art. 20, aant. 2.

Bijl. D, „ 450, „ 20, noota.

Arrest H. Arnhem 31 Deo 14, „ 112.

Pensioenwet voorde bijzondere leeraren 1913, art. 34 Bijl. A, Hoofdst. II, „ 1.

Pensioenwet voor de gemeente-ambtenarenl913, art. 35 Bijl. A, Hoofdst. II, „ 1.

Weduwenwet voorde gemeente-ambtenaren 1913, art. 40 Bijl. A, Hoofdst. II, „ 1.

Sluiten