Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

VOORWOORD.

waar hieromtrent géén aanwijzing wordt gegeven — en dat is in verreweg de meeste gevallen — zijn de gerechten bestemd voor ongeveer vier personen.

In enkele rubrieken — XII Koekjes en XIV Conserven — is het aantal personen niet in aanmerking genomen; het geldt daar n.1. meestal het bereiden van een kleineren of grooteren voorraad en niet een precies afpassen der hoeveelheid.

In rubriek XIII Sandwiches meenden wij evenmin een nauwkeurige berekening te moeten geven, omdat die te sterk afhankelijk zou zijn van allerlei bijomstandigheden.

Onze recepten-verzameling heeft in hoofdzaak betrekking op de „fijnere" keuken, hoewel ook eenvoudige nationale schotels niet zullen ontbreken; zij strekt zich uit over de verschillende onderdeden van het meer uitgebreide middagmaal: soepen, vóórgerechten (waaronder ook hors d'oeuvres), hoofdgerechten, tusschenschotels, sausen, nagerechten ; zij geeft verder recepten voor versnaperingen bij de namiddag-thee, avondtractaties, conserven, enz.

De gastvrouw, vooral zij, die graag eens iets anders geeft dan het overal bekende, zal er daarom, naar ik hoop, een wegwijzer in vinden, die haar uit de grauwe saaiheid van het reeds zoo lang gekende de richting aangeeft naar meer kleur, meer afwisseling, meer ruimte van ideeën.

De Hollandsche keuken staat bekend als goed en als degelijk, maar — ze draait vaak in eenzelfde kringetje rond en herhaalt zichzelf tot vervelens toe. Wat haar veelal ontbreekt is „fantasie", de aangeboren en ingeboren eigenschap van de Fransche en van de Indische kookster, die geen geschreven recepten noodig heeft,

Sluiten