Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WETENSCHAP

DE

WERELDOORLOG OP HET DUITSCHE WESTFRONT

VAN DEN AANVANG TOT NA AFLOOP VAN DEN SLAG AAN DE MARNE (4 AUGUSTUS TOT ia SEPTEMBER 1914)

EEN KRIJGSGESCHIEDKUNDIGE STUDIE, OOK VOOR NIET-MILITAIREN

"DOOR W. G. F. SNIJDERS

LUITENANT-GENERAAL B.D.

1923

3%t

UITG EG EVEN-DOOïVDE MAATSCHAPPIJ • VOOR GOEDE-EN-GOEDKOOPE LECTUUR-AMSTERDAM

m

m

Sluiten