Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRONNEN

Voor de samenstelling van dit boekwerk zijn de hierondergenoemde boeken, opstellen en geschriften bestudeerd.

1. Zur Vorgeschichte des Weltkrieges. Heft 2. * Militarische Rüstungen und Mobilmachungen.

Beilagen zu den stenographischen Berichten über die öffentlichen Verhandlungen des Untersuchungsausschusses (1. Unterausschuss) des Reichstags. Berlin S. W.; Verlag von Reimar Hobbling. 1921.

2. De voorgeschiedenis van den oorlog, door W. Graadt van Roggen, Hoofdredacteur van het Utrechtsche Dagblad, met een voorwoord van Prof. Mr. J. d'Aulnis de Bourouül. Uitgave van L. E. Bosch en Zoon, Utrecht, 1915.

3. Bijdrage tot de wordingsgeschiedenis van den Grooten Oorlog, door M. P. C. Vaker, 2e druk. G. L. Langenhuijsen (Bernard F. M. Mensing), Amsterdam-Rotterdam, 1915.

4. Erich Ludendorff. Meine Kriegser r inner ungen 1914—1918. Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin 1919.

5. Hermann Stegemann's Geschichte des Krieges, iet Band, Stuttgart und Berlin, Deutsche Verlagsanstalt, 1917.

6. Les origines de la Guerre. Raymond Poincaré, de 1'Académie Francaise, Conférences Prononcées a la „Société des Conférences en 1921. Paris, Librairie Pion, 1921.

7. Acht redevoeringen van den Rijkskanselier von Bethmann Hollweg. 's Gravenhage, M. van der Beek's Hofboekhandel, 1916.

Sluiten