Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORGESCHIEDENIS VAN DEN OORLOG 7

dat aldaar gcoote opgewondenheid veroorzaakte. De prins-regent van Servië deed niets om die te doen bedarenjoioch vaardigdefdien dag te 3 uur n.m. het be^totïalgemeene mobilisatie-uit. De kassen vÉar^Qfiiationale bank en van de «pborwegen; dè bureau* fvan het ministerie van buitenlandsche zaken^ öeflknrnaar elders ovwgebracht. Het? hof maakte zich gereed om naar Höjit«ffeertrekken>! het garnizoen verliet in veldtenuè "de stad; de Russische gezant\p*kte>«ijn ko&em Enkele *i«n:laiteiy twee minuten voor ^--T'—rrr-ïi ijl i m Wiiliji gestelden termijn, ontving de Oostenrijksch*JHongaarsche gezant het antwoord op de nota, dat, hoewel ioeèch^ïverzoenen^biin het wezender zaak en te oordeelen naar S&anë'tiibudmg, onvoldoende was. De gezant verliet onmiddellijk Belgrado. De lont was dus niet bij ongelijk 1 verdwaald in het kruitvat, maar door een welberaden^opzettelijke handeling daarin terechtgekomen.

Reeds op 27 Juli opende Servië ide vijandelïfcl heden, doonaiwt beschieten van Oostenrijksche troepen van schepen op den<I5pnau, ten; Oosten van Belgrado.

Op 38 Juli verklaarde Oostenrijk-Hongarije daarop den oorlog: aan Servië. De teerling was geworpen, v Hoe ontstoadriauit dit conflict de wereldooribgü De diplomatieke bescheiden in de officieële bundels opgenomenv«onen aan, dat er aanvankelijk im Engeland en Frankrijk geen ernstig bezwaar scheentléiaj^en tegen dedoör Oostenrijk-Hongarije aan Servië gestelde eischen/dHcn erkende daar dat krachtig-optreden tegen dit land door het gebeurde noodzakelijk geworden was.

De Russische regeering was het echter, naar de minister tiSasonoff verklaarde, met OostenrijkHongarije I niet.'eens, en meenéridat dit land den

De Wereldoorlog

Sluiten