Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

STRIJDKRACHTEN EN OPERATIHWANNEN

oorlogstoestand trad voor het geheele rijkrioEuropa in werking op 26 Juli.

b. Engeland. Het waarschawingstelegraaS (,J*axning" telegram) voor leger en vloot werd veraofiden op 29 Juli.

c. Frankrijk. Het bevel tot het opstellen van de grensbewakingstroepen (ordre de départ en cour verture) werd gegeven op 30 Juli.

d. OostentjmrHongarije. De „alarmeering" tegen Rusland werd bevolen op 31 Juli.

c. Duitschland. De „toestand van dreigend oorlogsgevaar" werd afgekondigd op 31 JuUt

De algemeene mobilisatie werd door de groote mogendheden afgekondigd in de onderstaande volgorde. (Alle uren zijn gesteld in midden-Europeeschen tijd).

1. Rusland: waarschijnlijk in het geheim in den avond van 29 Juli. J&flïcieel uitgevaardigd om 6 uur n.m. op 30 Juli.

2. Oostenfj$i-Hongarije. Om 12 uur 23 n.m. op 1 Augustus.

3. Frankrijk'. Om 4 uur 40 n.m. op jaAügustus.

4. Duitschland: Om 5 uur n.m. op 1 Augustus.

5. Engeland: Voor de vloot om 2 uur 25 v.m. op 2 Augustus. Voor het leger (expeditieleger) om ia uur op 3 Augustus.

Sluiten