Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET DUITSCHE OPERATIEPLAN

53

van Duitschland en Oostenrijk-Hongarije een luchtstoot zouden doen. Ook andere factoren, die op Napoleon's tegenslagen invloed hadden, waren gewijzigd. De technische en materieele hulpmiddelen voor de oorlogvoering waren sedert 1813 enorm verbeterd; al was het een bezwaar, dat de Russische spoorwegen in spoorwijdte van de Duitsche verschilden. In elk geval was de zekerheid der operatiën thans veel grooter dan in 1812.

En ten slotte moest immers altijd, ook als de gehoopte beslissing tegen Frankrijk verkregen zou zijn, tegen Rusland offensief worden opgetreden. Met het uitstellen daarvan werd dus niets gewonnen. Maar middelerwijl zouden de Russen wellicht Oost-Pruisen, enz,, geheel of grootendeels verwoest kunnen hebben.

Hoe wij de zaak ook overwegen, hoe lang wij er over nadenken, wij kunnen geen enkel steekhoudend argument ontdekken, dat kan strekken tot motiveering van den Duitschen aanval tegen Frankrijk over Belgisch gebied.

Dat de schending der Belgische neutraliteit door een,groot man als generaal Ludendorff wordt beschouwd als een zaak van weinig belang, blijkt duidelijk uit zijn verweerschrift over de door hem geconstateerde vervalsching eener memorie van Zijn hand. Hij zegt daarin n.1., na te hebben uiteengezet dat en waarom Duitschland alleen door een offensief tegen Frankrijk de te vorderen snelle beslissing van den oorlog kon verkrijgen: „Um aber gegen Frankreich offensiv zu werden, wird es nötig sein, die belgische Neutralitat zu verletzen"; en „Nur bei einem Vorgehen über belgisches Gebiet kann man hoffen, das französische Heer in freiem Felde angreifen und schlagen zu können". Het is dus voor Ludendorff dood eenvoudig een zaak van „mir Nichts, dir Nichts." Van een reden,

Sluiten