Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54

STRIJDKRACHTEN EN OPERATIEPLANNEN

een aanleiding om zoo'n neutraliteit te schenden, om het internationaal en het volkenrecht te verkrachten, is bij hem geen sprake. Alleen het militaire eigenbelang van Duitschland. In een noot voegt hij aan het vorenstaande o. a. nog toe, dat men in den generalen staf over die neutraliteitsschending altijd sprak in het verband, dat de Duitschers niet wilden afwachten tot de regelingen van België met de Entente, ingeval van een opgedrongen! oorlog, openbaar zouden worden. Er is^dus geen quaestie van, dat de schending zou moeten berusten en in 1914 berust zou hebben, op aanstalten van Frankrijk om Duitschland over Belgisch grondgebied aan te vallen. Daarin ligt alzoo feitelijk de erkentenis opgesloten, dat er in 1914 voor een bedreiging in dien zin geen gevaar bestond en dat de desbetreffende diplomatieke uitingen op 2—3 Augustus van dat jaar van allen grond ontbloot waren.

De aansprakelijkheid voor de schending van België's onzijdigheid rust dan ook geheel en uitsluitend op de toenmalige Duitsche regeering en op de legerautoriteiten, die destijds geadviseerd hebben tot het aanvaarden en doen uitvoeren van het afkeurenswaardige operatieplan van Schlieffen. De mislukking van dat plan is dan ook eigenlijk te beschouwen als een rechtvaardige, welverdiende straf voor de boosheid van den opzet.

Het spreekt van zelf, dat wij met deze uitingen over het gevolgde Duitsche operatieplan niet bedoelen een blaam te werpen op den naam van den ontwerper, die in 1914 sedert lang overleden was. Het is nog de vraag of Schlieffen, indien hij in leven en in functie geweest was, zou hebben verlangd en aangeraden dat plan toe te passen. Er bestaat grond om daaraan te twijfelen.

Eerst onlangs werd door een Duitsch oppéroffi-

Sluiten