Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET FRANSCHE OPERATIEPLAN

67

om, na de Maas te zijn overgegaan, over GédinnePaliseul-Neufchateau, België binnen te rukken. Het 4e Leger zou dan, in plaats van als reserve in de streek Ste Menehould-Bar-Le*Duc te worden opgesteld, tusschen het 5e en het 3e Leger worden ingeschoven, ongeveer om in de richting op Arlon te kunnen marcheeren. Het Cavalerie-korps Sordet zou dan Oostwaarts van Méziêres door België tegen de Duitsche legers ophelderen; met den steun van een regiment infanterie om de bruggen over de Maas tusschen Givet en Namen vast te houden.

Voor verdere uitbreiding van den linkervleugel van het front beschikte Joffre nog over troepen, die uit Algérië en Marokko zouden komen, terwijl er ook uit de Alpenstreek waren ontboden. Later heeft hij er afdeehngen van den rechtervleugel heen gezonden.

Het staat overigens vast, dat op de medewerking van een Engelsch expeditiekorps, op den linkervleugel van het Fransche front, stellig werd gerekend. Een geheim aanhangsel van het Plan XVII had deze aangelegenheid in bijzonderheden voorbereid. De Engelsche troepen zouden diensvolgens verzameld worden in den omtrek van Avesnes.

Denier besproken „variante" van het operatieplan XVII had ontegenzeggelijk het doel de leger concentratie zoodanig te doen uitvoeren, dat onverwijld in België en Luxemburg kon worden binnengerukt. Men ging daarbij echter klaarblijkelijk uit van de onderstelling, dat een eventueele Duitsche inval in België beperkt zou blijven tot het terrein op den rechter Maas-oever, dus zich niet verder naar het Noorden en het Westen zou uitstrekken.

Hoewel de opdracht voor den inlichtingendienst het geval van een schending der Belgische neutraliteit door Duitschland niet onopgemerkt het, ging het Fransche veldtochtsplan, blijkens het

Sluiten