Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET FRANSCHE OPERATIEPLAN

69

De Fransche overste Hennebert had reeds in 1890 geschreven, dat de bedoelde schending voor de Duitschers den aangewezen weg opende om langs de dalen van Sambre en Maas naar de Oise te rukken en zoodoende in 8 a 10 dagmarschen de Se ine te bereiken.

De Belgische generaal Brialmont, de schepper van de Maasversterkingen, schreef omstreeks 1882, dat een Duitsch leger door België gemakkelijk over Doornik, Rijssel en Atrecht naar Parijs zou kunnen marcheeren.

En de Belgische majoor Girard wees er op dat, hoe meer belang Frankrijk er bij heeft, om met van die^ tijde te worden aangevallen, hoe meer belang Duitschland er bij krijgt, om dat wel te doen.

De Duitsche generaal Bernhardi, die in Frankrijk beschouwd werd als te zijn de vertolker der denkbeelden van den Duitschen generalen staf, had in zijn werken voor de Duitsche legers onbewimpeld de strategische noodzakelijkheid betoogd om België overhoop te loopen.

Bovendien had Duitschland aan zijn Westelijke grens, ten noorden van Trier, na 1900 een aantal spoorwegwerken — nieuwe banen, losplaatsen, enz. — doen aanleggen, in aansluiting of in verband met het Belgische spoorwegnet, waarvan lichtelijk kon worden aangenomen, dat er militaire, alzoo strategische, doeleinden mede werden beoogd.

Het was intusschen nog in 1914 voor een ieder een open vraag gebleven, hoever een mogelijke omvattende operatie van de Duitsche legers door België zich zou uitstrekken. Tal van militaire schrijvers in onderscheidene landen verdiepten zich in dit vraagstuk. De meeningen hepen uiteen; de een onderstelde dat de overvleugeling zich zou uitstrekken tot de zee, een ander dat ze zich bepalen zou tot den rechter Maasoever ten Noorden van

Sluiten