Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET FRANSCHE OPERATIEPLAN

73

achten dan ook onze conclusiën, daaromtrent niervoren neergeschreven, meer dan ooit gemotiveerd.

In verband met het operatieplan van Joffre moeten wij er op wijzen, dat, gelet op de onzekerheid waarin men verkeerde aangaande den opmarsch der Duitsche legers, aan Fransche zijde stellig een onvoorzichtigheid gelegen was in de officieel voorgenomen opstelling der legers aan het Noordoostelijk front en het aankondigen van een vastbesloten „offensief". Wanneer Duitschland zijn poging tot overvleugeling van de Fransche opstelling verder ten Westen van de Maas uitstrekte dan het rayon, waarop het plan van Joffre subsidiair rekende, moesten zeer snel verschuivingen en verplaatsingen van sterke troepenmassa's worden uitgevoerd, om de kans te ontgaan dat de vijand, zonder tegenstand te ontmoeten, verder landwaarts in zou trekken.

Dat een „offensief" beoogd werd, moge juist zijn; maar, zooals Lanrezac terecht schrijft, er was niets van bekend of bepaald waarheen het moest leiden, welk doel het moest hebben. Er was geen „idéé directrice" aan het operatieplan gegeven. Feitelijk kon er alleen sprake van zijn de Duitsche troepen, waar en wanneer men ze zou ontmoeten, met een tactisch offensief te lijf te gaan. Een strategische offensieve combinatie, een karakteristieke aanvallende manoeuvre — zooals het Duitsche plan van Schlieffen onmiskenbaar en in zéér krachtigen zin, wèl had — ontbrak in het Fransche operatieplan geheel. De taak van het 5e Leger was bovendien nog onzeker en ze kon en moest — gewijzigd worden, naarmate van de handelingen der Duitschers. Men bleef dus bij de operatiën, ook voor het 3e en het 4e Leger, afhankelijk van de Duitsche onder-

Sluiten