Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ENGELSCHE EXPEDITIE-LEGER

91

5. dat de schending der neutraliteit van België voor Engeland volstrekt niet de werkelijke aanleiding geweest is om aan den oorlog deel te nemen. „It merely furnished" — zegt de Entente-diplomaat — „the wobbling, acrobatie Asquith Government with a convenient pretext for immediate intervention;"

6. dat Duitschland, door aan Frankrijk den oorlog te verklaren en België's neutraliteit te schenden — in plaats van, zooals Bismarck gedaan zou hebben, behoorlijk voorbereid af te wachten' te* Frankrijk en Rusland openlijk vijandelijk zouden zijn opgetreden — zijn eigen zaak onherstelbaar bedorven en zijn belangen hopeloos geschaad heeft. Daardoor hebben niet alleen Engeland, maar ook Italië, Amerika en andere staten vroeger of later aanleiding gevonden om zich bij Duitschland's vijanden aan te sluiten, en zijn wellicht sommige landen er omgekeerd van teruggehouden zich bij zijn bondgenooten te voegen. ■

Ongetwijfeld spreekt de schrijver der brochure „Real Peace 1" alle weidenkenden naar het hart, waar hij met kracht en in warme woorden er op aandringt, dat er thans eindelijk een werkelijke, een ernstige vrede tot stand moge worden gebracht, waardoor een einde komt aan de moreele mishandeling der overwonnen volken, die een drietal jaren na het eindigen der vijandelijkheden nog altijd voortduurt.

„Either the Treaty of Versailles in its existing form is doomed, or civilisation and progress.

„Which is it to be?"

Sluiten